Vitality Portal

/
Het Vitality-portal heeft als doel om alle informatie, communicatie en activatie te bundelen. Het is de start- en landingsbasis voor alle mogelijke activiteiten op het gebied van vitaliteit. Het portal informeert, motiveert en stimuleert medewerkers op een manier die bij ze past. Door het gebruik van het Vitality-portal als start- en landingsbasis en optioneel als ‘interventiewijzer’ is er een centraal virtueel punt waar alles samenkomt. Met als resultaat dat alles ook kan worden gemonitord en geëvalueerd.

FitzSleep

/
Een gezond bedrijf heeft goed uitgeruste werknemers. Een goede werkgever zorgt ervoor dat medewerkers maximaal worden gefaciliteerd om hun functie goed uit te kunnen voeren. Ergonomische werkplekken, een gezonde kantine, beleid rondom overwerk, allemaal voorbeelden van zaken die veel werkgevers goed hebben geregeld. Maar zorgt u er ook voor dat uw medewerkers goed uitgerust aan een productieve werkdag kunnen beginnen?

Vitality Onderzoek

/
De medewerker heeft na het consult een goed beeld hoe het gesteld is met zijn vitaliteit op het gebied van bewegen, voeding en ontspanning. Uit het consult volgt een concreet plan van aanpak, dat is afgestemd op de uitkomsten, de persoonlijkheid, de voorkeur van de medewerker en zijn persoonlijke doelstelling.

Vitality Consult

/
De medewerker heeft na het consult een goed beeld hoe het gesteld is met zijn vitaliteit op het gebied van bewegen, voeding en ontspanning. Uit het consult volgt een concreet plan van aanpak, dat is afgestemd op de uitkomsten, de persoonlijkheid, de voorkeur van de medewerker en zijn persoonlijke doelstelling.

Vitality Consultancy

/
Medewerkers die beschikken over goede gezondheidsvaardigheden zijn pas écht duurzaam inzetbaar wanneer ze op het werk de ruimte hebben om deze vaardigheden toe te passen. Onze consultants adviseren directieleden en/of HR-medewerkers hoe geborgd kan worden dat het Persoonlijk Fitzijn en Organisatie Fitzijn samen komen tot een optimale FIT.

Vitality Kick Off

/
Een kick-off of campagneperiode vormt de start van een project. Door de kick-off laagdrempelig en vooral leuk te maken, wordt een zo groot mogelijk publiek warm gemaakt om deel te gaan nemen aan de programma’s die volgen.

Vitality e-coaching - Grip op gezonde stress

/
Stress en hieraan gerelateerd psychisch verzuim vormen een belangrijke kostenpost voor werkgevers. Investeren in de bewustwording en aanpak van stress bij medewerkers betaalt zich terug in een afname van verzuimkosten en toegenomen productiviteit en tevredenheid van medewerkers. In dit programma krijgt de medewerker meer inzicht in de eigen veerkracht en de invloed van stress hierop.

Vitality Challenge

/
Met de challenges worden de medewerkers die in beweging zijn gekomen en hun leefstijl hebben verbeterd, geprikkeld om dit vol te houden. Door bijvoorbeeld een spelelement toe te voegen wordt ‘de interventie’ laagdrempeliger en blijven medewerkers langer gemotiveerd om deel te nemen.

Vitality Workshops

/
Met de inzet van leefstijl- en vitaliteit gerelateerde workshops wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de organisatie bevorderd. De workshops dragen bij aan een verbeterde gezondheid en vitaliteit van de medewerkers en daarmee tot een verbeterde inzetbaarheid voor de organisatie.

Vitality Training

/
Medewerkers hebben na het doorlopen van het beweegprogramma een betere conditie en merken de voordelen hiervan doordat ze minder snel moe zijn, productiever worden en diverse gezondheidsparameters verbeteren.

Vitality e-coaching - Grip op gezond gewicht

/
In de workshop Grip op Gezond Gewicht leert medewerkers wat de relatie is tussen bewegen, voeding en voldoende rust/ontspanning enerzijds en hun gezondheid anderzijds. Na afloop van het programma hebben medewerkers meer grip en regie op hun leefstijl en gezondheid en zullen daardoor verstandigere keuzes maken.